Alu prozori

Trocal 88+ Passive hous

FEAL

AD 60

◘ da poveća vezu između aluminijuma i organskog sloja, tj. boje.
◘ Ugradnja za pregradne zidove debiljine od: 100-250 mm
◘ Veliki izbor boja i dizajna
◘ Izbor krila vrata: drvo, aluminij.staklo ili panel
◘ Mogućnost promjene za uredske i poslovne prostore, škole, bolnice, itd.
◘ Stakleno krilo vrata se uklapa u pregradne stijene