Fasade

Zimski vrtovi

SCHÜCO CMC 50

Sistem CMC 50 je namijenjen za izradu staklenih vrtova, i to u obliku nadogradnji na postojeće konstrukcije ili u obliku samostojećih konstrukcija (paviljona). Osnovu sistema čine aluminijumski profili s prekidom toplotnog mosta, koji omogućavaju zadovoljavanje strogih zahtjeva građevinske fizike. S obzirom na stepen toplotne zaštite, sistem je dostupan u dvije varijante - standardnoj i toplotno poboljšanoj, tzv. HI varijanti. HI varijanta u odnosu na standardnu ima niži koeficijent prolaza toplote, Uf, i to zahvaljujući izolativnim umecima između stakala koji smanjuju toplotne tokove iznutra prema van. Sa stanovišta tehnologije izrade, sistem je koncipiran modularno, tj. sadrži tri modularne cjeline koje se jednostavno sklapaju u završnu konstrukciju. Uz to su i nosivi profili unificirani, tj. postoji jedan profil za vertikalni i horizontalni smjer ugradnje, u različitim ugradbenim dubinama. Na taj način je bitno redukovan broj potrebnih dijelova i vrijeme izrade i ugradnje.

Tri modularne cjeline su:
◘ vanjski dio s pokrivnom kapom
◘ brtveni dio s PVC izolatorom
◘ nosivi profil
U sistemske dijelove spadaju još žlijebovi, spojni dijelovi, statička pojačanja, nosači, profili sljemena i dr. Otvarajuća polja u obliku kliznih stijena i zaokretnih vrata sistemski se ugrađuju prema želji projektanta, tj. korisnika. Moguće su izvedbe nagiba krovnih površina u rasponu od 7º- 45º. Sve brtve su od EPDM-a, s potrebnim preklapanjima, što garantuje potrebnu vodonepropusnost. Odvodnja oborinskih voda i kondenzata iz sistema osigurana je principom tri ravnine odvodnje, što predstavlja originalan Schücov patent.

Moguće varijante izvedbe zimskih vrtova u obliku nadogradnji ili samostojećih konstrukcija (paviljona):

FEAL zimski vrtovi

PDF katalog FEAL zimskih vrtova

Profil