Alu prozori

Trocal 88+ Passive hous

Površinska zaštita

Plastifikacija aluminijuma

Plastifikacija je danas najzastupljeniji način zaštite metala, odnosno aluminijuma. Cijeli proces se odvija u nekoliko faza.

Prvo se vrši odmašćivanje površine aluminijuma potapanjem u natrij-hidroksid. Nakon toga se nanosi tzv. prajmer debljine sloja od 0,5 do 1,5 mikrometara.

Ovaj sloj ima dva osnovna zadatka:

◘ da poveća vezu između aluminijuma i organskog sloja, tj. boje.

◘ da smanji tzv. filiformnu koroziju

Filiformna korozija se javlja uslijed loše pripremljene površine kao naborana površina ili tzv. narandžina kora koja je sklona odvajanju od površine aluminijuma.

U sljedećoj fazi nanosi se pozitivno naelektrisan prah boje. Profili koje plastificiramo su suprotno naelektrisani tako da dolazi do čvrstog prijanjanja praha i površine na koju se nanosi prah.

Ovako naprašeni komadi unose se u specijalne peći koje su zagrijane na temp. od 180-200 C. Uslijed zagrijavanja dolazi do topljenja i polimerizacije molekula praha, pri čemu se formira sloj plastifikacije debljine od 50-70 mikrometara.

Za elemente interijera koriste se boje na bazi epoksida, a za vanjske elemente na bazi poliestera, koji su znatno otporniji na ultraljubičaste zrake.

Izbor tona plastifikacije vrši se po RAL karti. Oštećenja na plastificiranoj površini uspješno se saniraju sprejevima ili prahom rastvorenim u nitro razrjeđivaču.